Màu Sắc Tuổi Nam Đinh Dậu

Xem màu trang sức hợp phong thủy nam tuổi Đinh Dậu 1957

Người nam sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nam sinh năm Đinh Dậu 1957 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Xem màu xe phong thủy hợp nam tuổi Định Dậu 1957

Vậy nam tuổi Đinh Dậu hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1957 – Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho

Xem màu sắc phong thủy hợp nam tuổi Định Dậu 1957

Vậy nam tuổi Đinh Dậu hành Kim hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1957 – Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu – Mạng: Nam – Mệnh cung Đoài